ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
JXW883 : Hokkaido โก้จริงๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ BY XW

6 วัน 4 คืน

โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ โอซามัมเบะ ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดงคาเนโนริ ย่านโมโตะมาจิ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โงเรียวกาคุปาร์ค คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ร้าน Duty Free ตลาดปลาโจไก ทำเนียบรัฐบาล ถ่ายรูปหอนาฬิกา สวนโอโดริ #มีวันอิสระ 1 วัน

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) Day 2 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะเดินทางไป เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นนำท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ และนำท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวโซโล เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ day 3 : เดินทางสู่ฮาโกดาเตะ นำท่านสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองตอนใต้สุดของฮอกไกโด ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดจนได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ Red Brick Warehouse หรือ โกดังคาเนโมริเพลินเพลิดไปกับการช็อปปิ้งและของกินแสนอร่อยมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านโมโตะมาจิ Motomachi หรือเรียกอีกอย่างว่า ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ เป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลักๆ ของเมืองไว้เกือบทั้งหมด และนำท่านสู่ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ จะเป็นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเลที่ด้านล่าง ซึ่งหากยืนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวจากยอดเขาMt.Hakodate โดยนั่งกระเช้า Hakodateyama Ropeway ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ำคืนที่มีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะเป็นจุดชมวิวกลางคืนสวยเป็นอันดับ 3 ของโลก Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดแห่งนี้นับเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารทะเล สดใหม่ ร้านค้าต่าง ๆ จำหน่ายอาหารทะเลหลากหลายชนิด และเดินทางไป โงเรียวกาคุปาร์ค ที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงาม มี ป้อมโงเรียวกาคุ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา และนำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำ เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล และไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จากนั้นนำท่านไปดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูกท่านสามารถอิสระ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ Day 5 : อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้ Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและ นำท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามล้อมรอบ ด้วยอาคารทันสมัย จากนั้นนำท่านชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไม้และแปลงดอกไม้แต่งแต้มสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัป โปโร - ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน