ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
HJH-XJ64-SP01 : Hokkaido Drift Ice Breaker ปี 2 BY XJ

6 วัน 4 คืน

อาซาฮิคาว่า-ออนเช็นธรรมชาติ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง–พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง-อิออนทาวน์อาซาฮิคาว่า-shikisaino–สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-DUTYFREE-ซัปโปโร-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไกอิจิบะ
อาซาฮิคาว่า-ออนเช็นธรรมชาติ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง -อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - shikisai no – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - DUTY FREE- ซัปโปโร - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน