ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมีสีน้ำตาล คิโรโระ สโนว์เวิลด์ by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
HJH-XJ64-C01 : Hokkaido Ski & Snow BY XJ

6 วัน 4 คืน

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-shikisaino–DUTYFREE-ซัปโปโร-บุฟเฟต์ปูยักษ์3ชนิด หุบเขาจิโกคุดานิ-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล-คิโรโระสโนว์เวิลด์-ซัปโปโร-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไกอิจิบะ
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - shikisai no – DUTY FREE- ซัปโปโร - บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด
หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ -ซัปโปโร - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน