ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด ป้อมโกเรียวคาคุ ภูเขาฮาโกดาเตะ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
HJH-XJ64-B01 : Hokkaido ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี2 BY XJ

6 วัน 4 คืน

ป้อมโกเรียวคาคุ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ-ภูเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-คิโรโระสโนว์เวิลด์–ทานุกิโคจิ-DUTYFREE-บุฟเฟต์ปูพร้อมเบียร์ไวน์สาเกไม่อั้น-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–นาฬิกาไอน้ำ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไกอิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ(B/อิสระ/บริการอาหารบนเครื่อง)
ป้อมโกเรียวคาคุ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ -ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ –ทานุกิโคจิ-DUTY FREE - บุฟเฟต์ปู พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ-สนามบินชิโตเซะ (B/อิสระ/บริการอาหารบนเครื่อง)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไดโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน