ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ ออนเซ็น by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
JXW881 : Hokkaido Autumn&Winter ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ BY XW

5 วัน 3 คืน

โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ คิโรโระรีสอร์ท คลองโอตารุ พิพิธภัณท์กล่องดนตรี เครื่องเเก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตลาดปลาโจไก ทำเนียบรัฐบาล หอนาฬิกา สวนโจโดริ ช้อปปิ้ง Duty Free มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ #มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง Day 2 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ จากนั้นนำท่านชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พักคิโรโระรีสอร์ท Day 3 : ให้ท่านอิสระถ่ายภาพ สกีรีสอร์ทKIRORO SKI RESORT ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่าขึ้นชมระฆัง) หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่โซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนต์เรื่อง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว”หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่โซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนต์เรื่อง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร นำท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน อิสระถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกด้านหน้า) จากนั้นนำท่านไปดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม ท่านสามารถอิสระ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ Day 4 : อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน Day 5 : ท่านเดินทางสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนำท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร จากนั้นนำท่านชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไม้และแปลงดอกไม้แต่งแต้มสีสันตลอดทุก ฤดูกาล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน