ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองอิวาเตะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ ปราสาทไอสึ ล่องเรือชม by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
TGSDJ05 : Sendai Iwate Fukushima Premium Ice Monster In Love BY TG

6 วัน 4 คืน

สิ้นสุดการรอคอยสายการบินไทยบินตรงลงเซนได ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคเยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอันณหมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ เยี่ยมชมหมู่บ้านซามูไรโบราณณคะคุโนะดาเตะ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดังกินซันออนเซ็น ชมความงานของปราสาททสึรุกะหรือปราสาทไอสึวาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ อิสระเล่นสกีท่ามกลางหิมะขาวโพลน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปิศาจหิมะหรือIceMonsterณเทือกเขาซาโอะ ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า1ใน3วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจณถนนคลิสโรดและSendai-IzumiPremiumOutlet Free!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการ พิเศษWankoSobaอาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ
สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได
ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ
ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
เยี่ยมชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ ณ คะคุโนะดาเตะ
สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น
ชมความงานของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
พิเศษ Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองอิวาเตะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน