ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองทาคายาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Osaka Takayama Ski เที่ยวเต็ม BY XW

5 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีอิสระ|เทศกาลแสงสีNabananoSatoWinterIllumination| กิจกรรมลานสกี|เที่ยวเมืองทาคายาม่า|หมู่บ้านชิราคาวาโกะ|ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination |
กิจกรรมลานสกี | เที่ยวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองทาคายาม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน