ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองมัตสีโมโต้ ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าโอสุคันนอน by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PJP54-SL : Pro Nagoya Takayama Fuji BY SL

4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ฮามานาโกะทะเลสาบสุดงามใจกลางญี่ปุ่น เที่ยวสบายไม่อัดแน่นไม่ผ่านชม พักกิฟุ1คืนพักฟูจิ(แช่ออนเซ็น)1คืนพักนาโกย่า1คืน
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ฮามานาโกะ ทะเลสาบสุดงามใจกลางญี่ปุ่น
เที่ยวสบาย ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม
พักกิฟุ 1 คืน พักฟูจิ (แช่ออนเซ็น) 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองมัตสีโมโต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน