ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 15628
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP54-SL : Pro Nagoya Takayama Fuji BY SL
4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ฮามานาโกะ ทะเลสาบสุดงามใจกลางญี่ปุ่น
เที่ยวสบาย ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม
พักกิฟุ 1 คืน พักฟูจิ (แช่ออนเซ็น) 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 29,999 FULL
08 – 11 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 29,999 FULL
12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 FULL
15 – 18 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 21,999 FULL
19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 FULL
22 – 25 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 23,999 FULL
26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 BUS2
27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 30,999
29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 30,999
30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 30,999
02 – 05 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 30,999 FULL
03 – 06 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999
09 – 12 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
12 – 15 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL
16 – 19 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
19 – 22 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999
23 – 26 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
26 – 29 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL
30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
02 – 05 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 23,999 FULL
06 – 09 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 FULL
09 – 12 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 29,999 FULL
13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999
16 – 19 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 23,999 FULL
20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 FULL
23 – 26 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL
27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999
01 – 04 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 22,999 FULL
22 – 25 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 FULL