ทัวร์ ญี่ปุ่น


 บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบินTHAILIONAIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
สนุกกับกิจกรรมณลานสกีฟูจิเท็นมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็นณSNOWMONKEYPARK
ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น'วัดเซ็นโคจิ'
พิเศษแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
พักกิฟุ1คืนพักนากาโน่1คืนพักฟูจิ1คืน
WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 15627
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP53A-SL : Pro Snow Nagoya Takayama Nagano BY SL

4 วัน 3 คืน

บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรมณลานสกีฟูจิเท็นมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็นณSNOWMONKEYPARK ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น'วัดเซ็นโคจิ' พิเศษแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ พักกิฟุ1คืนพักนากาโน่1คืนพักฟูจิ1คืน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY PARK
ชมวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น 'วัดเซ็นโคจิ'
พิเศษ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน่ 1 คืน พักฟูจิ 1 คืน
WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2021
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Apr 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
May 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jun 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2022
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
02 – 05 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 -
03 – 06 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
09 – 12 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 29,999 -
10 – 13 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 - W/L
14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
16 – 19 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 -
17 – 20 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 -
21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
23 – 26 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 24,999 -
24 – 27 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 24,999 -
27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 - W/L
28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 24,999 -
01 – 04 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 22,999 - W/L
02 – 05 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 23,999 -
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 23,999 -
09 – 12 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 23,999 -
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 23,999 -
16 – 19 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 22,999 -
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 23,999 -
20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 23,999 -

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน