ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
PJP26-XW : Pro Snow Osaka Takayama Kyoto BY XW

6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมเทศกาลNABANANOSATOWINTERILLUMINATION เพลิดเพลินณลานสกีทาคายาม่า ชมเมืองเกียวโตเมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พักกิฟุ1คืนพักนาโกย่า1คืนพักโอซาก้า1คืน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีทาคายาม่า
ชมเมืองเกียวโต เมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน