ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP14-SL : Pro Tokyo Ski Winter BY SL

5 วัน 3 คืน

สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ (ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ) ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-MITSUIOUTLETPARKMAKUHARI ท่องเที่ยวอิสระหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
(ขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)
ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI
ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999 FULL
15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
17 – 21 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 24,999
19,999
FULL
20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 24,999 FULL W/L
22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 26,999 FULL W/L
24 – 28 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 26,999 FULL
27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 29,999 FULL W/L
31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 30,999 FULL
03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,999 FULL W/L
05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,999 FULL
10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL W/L
12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,999 FULL
14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,999 FULL
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL W/L
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL W/L
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL W/L
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 FULL
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,999 FULL
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,999 FULL
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,999 FULL
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,999 FULL
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 24,999 FULL
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,999 FULL W/L
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,999 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน