ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ลานสกีฟูจิเทน วัดอาซากุสะ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต กระเช้าคาชิคาชิ by JAPAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน
Easy Like Snow Osaka - Tokyo BY JL

5 วัน 3 คืน

Day : 1 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ R ของสายการบิน Japan Airlines (JL)

Day : 2 นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ร้านค้าต่างๆณ ถนนกาน้ำชา ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ
แล้วนำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา - เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า


Day : 3 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ่น - Gotemba Premium Outlet ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ -

Day : 4 จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โดยให้ท่านเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น ต่อด้วย ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง - เดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นนำที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่นDay : 5 นำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในวัดมีสินคาขายอยู่มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว นำท่าน อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่น เพราะเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าแฟชั่นต่างๆ มากมาย - อิออนมอลล์ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น - เดินทางกลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน