ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตซึโมโต้ ลานสกี by JAPAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน
Easy Winter Snow Monkey BY JL

5 วัน 3 คืน

สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สนุกสนานกับลานสกีอย่างเต็มที่ ชมปราสาหมัตซีไมโต้ สัญลักษณ์ของเมืองมัตซึไมโต้ ช้อปปิ้งสุดมันส์มิตซุยเอ้าท์เล็ท และ ซาคาเอะ พิเศษ!! บุฟฟ่ต์ยากินิคุ
Day : 1 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ R ของสายการบิน Japan Airlines (JL)

Day : 2 นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน

Day : 3 พาท่านเดินทางสู่ Kosha Yomase Ski Resort เป็นลานหิมะกว้างใหญ่ มาพร้อมกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย - JIGOKUDANI MONKEY PARK ชื่นชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ - ปราสาทมัตซึโมโต้ เป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

Day : 4 นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำ - ถนนซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งนาโกย่า - เทศกาล Nabana no Sato Illumination เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น -

Day : 5 นำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชุบุ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน