ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองออนเซ็น สะพานแดงชินเคียว พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
PJP67-SL : Pro Sendai One More Again BY SL

5 วัน 3 คืน

เมืองออนเซ็นน่ารักๆGinzanกินซังออนเซ็น เกาะสวยสุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น พระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดในโลกติดอันดับกินเนสบุ๊ค FREEWIFIONBUSมีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
เมืองออนเซ็น น่ารักๆ Ginzan กินซังออนเซ็น
เกาะสวยสุด หนึ่งในสามของญี่ปุ่น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดในโลก ติดอันดับกินเนสบุ๊ค
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองออนเซ็น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน