ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGSDJCTS01 : Sendai Aomori Hakodate Sapporo Premium รอบเกาะ BY TG

6 วัน 4 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่รอบเดียวเที่ยว2ภูมิภาคโทโฮคุ–ฮอกไกโด เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะมาซามูเนะณซากปราสาทเซนได ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า1ใน3วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เยือนอาโอโมรินมัสการพระใหญ่ณวัดเซอิริวจิ พิเศษ!!สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดนณตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนเมืองฮาโกดาเตะชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ อิ่มใจกับความน่ารักของหมีภูเขาณสวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโรเยี่ยมชมหอนาฬิกาผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลเจ้าฮอกไกโด Highlight!!นั่งรถไฟชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูง บุฟเฟ่ต์ขาปูFree!!Wi-fiบนบัสตลอดรายการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด
เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ
พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ
ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ
อิ่มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
Highlight!! นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง
บุฟเฟ่ต์ ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน