ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิน อี้จงไนท์มาร์เก็ต by TigerAir 4 วัน 3 คืน
S01 : Taiwan Tiger High Season BY IT

4 วัน 3 คืน

ไทเป101,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย๋หลิ่ว,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช็อปปิ้งซีเหมินตัง,อี้จงไนท์มาร์เก็ต
ไทเป101,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย๋หลิ่ว,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช็อปปิ้งซีเหมินตัง,อี้จงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน