ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SEN-01 : Sendai Icemonster BY TG

5 วัน 3 คืน

“ทะเลสาบ5สี”โกะชิคินุมะ–ปราสาทนกกระเรียนหมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ-นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–ทะเลสาบชูเซนจิ–น้ำตกเคง่อน-ภูเขาไฟซาโอะ–ICEMONSTER–ซากปราสาทเซนได–ถนนอิจิบังโจ-ออนเซ็น
“ทะเลสาบ 5 สี” โกะชิคินุมะ – ปราสาทนกกระเรียน หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ - นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน - ภูเขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ซากปราสาทเซนได – ถนนอิจิบังโจ - ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน