ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น . by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
PJP25-XW : Pro Snow Osaka Takayama Kyoto BY XW

5 วัน 3 คืน

บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบินNOKSCOOT บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมเทศกาลNABANANOSATOWINTERILLUMINATION เพลิดเพลินณลานสกีทาคายาม่า ชมเมืองเกียวโตเมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิเศษ!!แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น+ดินเนอร์ขาปูยักษ์ พักกิฟุ1คืนพักนาโกย่า1คืนพักโอซาก้า1คืน WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน NOK SCOOT
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีทาคายาม่า
ชมเมืองเกียวโต เมืองเล็กๆที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
พิเศษ !! แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน