ทัวร์ ญี่ปุ่น


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 15326
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SJT19 : Tokyo - Hakone Cruise - Fujisan Ski BY SL

5 วัน 3 คืน

วัดอาซากุสะ–ถนนนากามิเซะ–หอคอยโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่-โกเทมบะแฟคทอรี่เอาท์เลต-ลานสกีฟูจิเท็น-โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้ำใส)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-เรียนรู้พิธีชงชา-กันดั้มโอไดบะ–ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว-สะพานสายรุ้ง-อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี

วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาท์เลต - ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน้ำใส) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชา - กันดั้มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุ้ง - อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 23,990 FULL
25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 25,990 FULL
26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 28,990
26,990
FULL
27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 28,990 FULL
28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 34,990 FULL
29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 34,990 FULL
30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 34,990 FULL
31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 28,990 FULL
01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 26,990 FULL
02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 26,990 FULL
08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,990 FULL
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,990 FULL
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,990 FULL
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,990 FULL
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,990 FULL
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,990 FULL
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 22,990 FULL
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 22,990 FULL
25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,990 FULL
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 19,990 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน

 • พ.ค 2019
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿19,990
 • ธ.ค 2019
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม ฿19,990
 • พ.ย 2018
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม ฿19,988