ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านมัคคะริ ลานสกีโคคุไซ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ145 : Hokkaido Ski Kamakura ซุปตาร์ บ้านหิมะ BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley เป็นหุบเขาที่งดงาม สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าในบ่อน้ำหรือลำธารที่อยู่บนหุบเขาพร้อมกับชมวิวทิวทัศที่งดงามได้ เดินทางสู่ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี น้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านมัคคะริ เป็นหมู่บ้านในชนบท เน้นการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก ไฮไลท์!!! ให้ท่านได้หลบอากาศหนาว ทำร่างกายให้อบอุ่นภายในกระท่อมหิมะ พร้อมกับรับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร

Day 3 : เดินทางสู่ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร ให้ท่านได้เล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี) นำท่านสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุหรือโอตารุอุนงะ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ เป็นโรงงานที่มี่ชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง เดินทางสู่
ร้ากาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง นำท่านสู่ดิวตี้ฟรี จากนั้นสู่มิตชุยเอาเล้ตท์ แหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ และอิสระช้อปปิ้งที่ถนนทานุกิโคจิ

Day 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดินหรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง **ไม่มีรถบัสบริการ**

Day 5 : เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับเมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,888 -
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 28,888 -
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 28,888 -
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,888 -
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 28,888 -
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,888 -
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 28,888 -
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 28,888 -
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 28,888 -
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 28,888 -
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,888 -
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 28,888 -
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,888 -
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 28,888 -
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 28,888 -
16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 28,888 -
17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 28,888 -
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,888 -
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 28,888 -
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,888 -
21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 28,888 -
22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 28,888 -
23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 28,888 -
24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 28,888 -
25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 28,888 -
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 28,888 -
27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 28,888 -
29 มี.ค – 02 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 28,888 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน