ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านมัคคะริ ลานสกีโคคุไซ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ145 : Hokkaido Ski Kamakura ซุปตาร์ บ้านหิมะ BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley เป็นหุบเขาที่งดงาม สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าในบ่อน้ำหรือลำธารที่อยู่บนหุบเขาพร้อมกับชมวิวทิวทัศที่งดงามได้ เดินทางสู่ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี น้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านมัคคะริ เป็นหมู่บ้านในชนบท เน้นการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก ไฮไลท์!!! ให้ท่านได้หลบอากาศหนาว ทำร่างกายให้อบอุ่นภายในกระท่อมหิมะ พร้อมกับรับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร

Day 3 : เดินทางสู่ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร ให้ท่านได้เล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี) นำท่านสู่เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุหรือโอตารุอุนงะ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก นำท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ เป็นโรงงานที่มี่ชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง เดินทางสู่
ร้ากาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง นำท่านสู่ดิวตี้ฟรี จากนั้นสู่มิตชุยเอาเล้ตท์ แหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ และอิสระช้อปปิ้งที่ถนนทานุกิโคจิ

Day 4 : อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดินหรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง **ไม่มีรถบัสบริการ**

Day 5 : เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับเมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน