ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ แช่ออนเซ็น by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
JXJ119 : Hokkaido Ice Breaker BY XJ

5 วัน 3 คืน

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise ที่มอนเบ็ทสึ ชมเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festivl อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซฮิยามะ น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ หอคอยโอคอทสก์ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแกวโอตารุ ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ Duty Free ทานุกิโคจิ/ซูซูกิดนะ #พักโซอุนเคียวออนเซ็น 1 คืน #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) Day 2 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า โดยการรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย Day 2 : นำท่านดินทางสู่ น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และนำท่านไป หอคอยโอคอทสก์ สร้างเป็นหอกลมตั้งอยู่ในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเล นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดง จะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ จากโรงแรมท่านสามารถเดินไป ห้าง Aeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า Day 4: นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก เป็นพิพิธภัณฑ์แนะนำถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมืองอาซาฮิคาวะ นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด นำท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น Day 5 : ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น เกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน