ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ by JAPAN AIRLINES 6 วัน 3 คืน
KIX06 : Osaka เกียวโต ทาคายาม่า วากายาม่า BY JL

6 วัน 3 คืน

โอซาก้า–เกียวโต–วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิ–อาราชิยาม่า–สวนลิงอิวาตายามา-อิออนมอลล์–กิฟุ ลานสกีWASHIGATAKE–หมู่บ้านชิราคาวะโกะ–ทาคายาม่า–เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ-กุโจ นารา–นาราปาร์ค–วัดโทไดจิ-DUTYFREE–ช็อปปิ้งชินไซบาชิ สถานีแมวเหมียว–เจ้าแม่กวนอิมพันมือ–PortoEuropa–ตลาดปลาคุโรชิโอ
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ – อาราชิยาม่า – สวนลิงอิวาตายามา - อิออน มอลล์ – กิฟุ
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กุโจ
นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ - DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
สถานีแมวเหมียว – เจ้าแม่กวนอิมพันมือ – Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน