ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น . by JAPAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน
HND04 : Tokyo คามาคูระ ฟูจิ ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน BY JL

5 วัน 3 คืน

พระใหญ่คามะคุระ-วัดกวนอิม–โอชิโนะฮัคไค–โกเท็มบะเอาท์เล็ท (พิเศษ!!เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!และอาบน้ำแร่ออนเซ็น!!) ลานสกีฟูจิเทน-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ– ดูประดับไฟที่GermenVillage–นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ–อาซากุสะ–ชินจุกุ–โอไดบะ
พระใหญ่คามะคุระ - วัดกวนอิม – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะเอาท์เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ–
ดูประดับไฟที่ Germen Village –นาริตะ
ตลาดปลาซึกิจิ – อาซากุสะ – ชินจุกุ –โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน