ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสหิมะบนลานสกี วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
Tokyo หิมะ ฮาเฮ BY XW

5 วัน 3 คืน

สัมผัสหิมะบนลานสกี|วัดอาซากุสะ|ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ|โอไดบะห้างไดเวอร์ซิตี้|วัดนาริตะ|ปูยักษ์|ออนเซน
สัมผัสหิมะบนลานสกี | วัดอาซากุสะ | ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้ | วัดนาริตะ | ปูยักษ์ | ออนเซน

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสหิมะบนลานสกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน