ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เล่นสกี พักออนเซน by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
JXW223 : Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี BY XW

5 วัน 3 คืน

➖พักออนเซ็น1คืนนาริตะ2คืน➖ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์➖อิสระฟรีเดย์1วัน ชมงานประดับไฟฤดูหนาวTOKYOGERMANVILLAGE1ใน3งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโตจังหวัดชิบะ สนุกสนานลานสกีFUJITENSNOWRESORTที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิสัมผัสหิมะขาวปุย ฃ ➖โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย ➖สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น(Onsen)น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นสัมผัสประสบการณ์พิเศษ!!ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ ➖สนุกสนานลานสกีFujitenSnowResortช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ทพาร์คคิซาราสึ ➖ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่1ใน3ของภูมิภาคคันโตที่จ.ชิบะณหมู่บ้านเยอรมัน ➖วัดอาซากุสะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีช้อปปิ้งชินจูกุห้างอิออนมอลล์ร้านดองกี้วัดนาริตะมิตซุยเอ้าท์เลท ➖อิสระฟรีเดย์1วันเที่ยวช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์(ราคาบัตร2,700บาท)
➖พักออนเซ็น1คืนนาริตะ2คืน➖ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์➖อิสระฟรีเดย์1วัน
ชมงานประดับไฟฤดูหนาวTOKYOGERMANVILLAGE1ใน3งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโตจังหวัดชิบะ
สนุกสนานลานสกีFUJITENSNOWRESORTที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิสัมผัสหิมะขาวปุย

➖โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
➖สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น(Onsen)น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นสัมผัสประสบการณ์พิเศษ!!ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
➖สนุกสนานลานสกีFujitenSnowResortช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ทพาร์คคิซาราสึ
➖ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่1ใน3ของภูมิภาคคันโตที่จ.ชิบะณหมู่บ้านเยอรมัน
➖วัดอาซากุสะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีช้อปปิ้งชินจูกุห้างอิออนมอลล์ร้านดองกี้วัดนาริตะมิตซุยเอ้าท์เลท
➖อิสระฟรีเดย์1วันเที่ยวช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์(ราคาบัตร2,700บาท)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน