ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 15022
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

JXW223 : Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี BY XW
5 วัน 3 คืน

พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน
ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ
สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก.
โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
 สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ
 ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 35,888 FULL
29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 35,888 FULL
30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 35,888 FULL
31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 29,888 FULL
01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 27,888 FULL
02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 27,888 FULL
03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,888 FULL
04 – 08 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888 FULL
05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 FULL
06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 FULL
07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 22,888 FULL
08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 FULL
11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 FULL
13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 FULL
14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 FULL
18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888
19,888
-
19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 FULL
20 – 24 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 FULL
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 -
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 -
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 FULL
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 23,888 -
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 -
27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 FULL
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 23,888
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 22,888 FULL
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 22,888 FULL
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,888 FULL
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 25,888 FULL
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 25,888
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 24,888
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 FULL
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 FULL
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888 FULL
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 23,888
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 FULL
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 FULL
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 23,888
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 23,888 FULL
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 FULL
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 23,888 FULL
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 FULL
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 23,888 FULL
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 23,888
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,888 FULL
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 FULL
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,888 FULL
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,888 FULL
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,888 FULL
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 24,888
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,888 FULL
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 FULL
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 24,888 FULL
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,888 FULL
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 24,888
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 24,888
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 24,888
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 24,888 FULL