ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ by NokScoot Airlines 5 วัน 3 คืน
JXW36 : Autumn & Winter Golden Route BY XW

5 วัน 3 คืน

Autumnเที่ยวโออิชิปาร์คwinterลานสกีPilatusTateshinaSnowResort สุดคุ้ม!!!➖แช่ออนเซ็น➖ทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ มีไกด์รถพาเที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักโอกากิ1คืนนากาโนะ(ออนเซ็น)1คืนนาริตะ1คืน บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ)และบินกลับจากโตเกียว(สนามบินนาริตะ) สายการบินNokScoot(XW)น้ำหนักกระเป๋า20กก. โตเกียว-โอซาก้า
Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort
สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน
บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว(สนามบินนาริตะ)
สายการบิน NokScoot (XW) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
โตเกียว-โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน