ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หุบเขานรก คิโรโระรีสอร์ท by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
สั่นระฆังขอความรัก Wonderful Hokkaido BY TG

6 วัน 4 คืน

โนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ(หุบเขานรก)–หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ คิโรโระรีสอร์ท–ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมSNOWPARKฟรี!!2ชั่วโมงเต็ม พิเศษ!!นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขาอาซาริขอความรัก ตามรอยหนังภาพยนตร์“แฟนเดย์”–พักสุดหรู!!คิโรโระรีสอร์ท1คืน เมืองซัปโปโร–อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย(ไม่มีบริการรถ)
โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม
พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก
ตามรอยหนังภาพยนตร์ “แฟนเดย์” – พักสุดหรู!! คิโรโระรีสอร์ท 1 คืน
เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน