ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี by Thai Lion Air, เรือสำราญ 4 วัน 3 คืน
(PKG) ล่องเรือ Genting Dream สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ BY SL

4 วัน 3 คืน

ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินLIONAIRไป/กลับ+น้ำหนักกระเป๋า20กก./ภาษีสนามบิน+ ห้องพักบนเรือ3คืนตามชนิดห้องที่เลือก *เพิ่ม3,000เปลี่ยนเป็นแบบทัวร์มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย+มีรถรับส่งท่าเรือ/สนามบิน
ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน LION AIR ไป/กลับ + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ภาษีสนามบิน +
ห้องพักบนเรือ 3 คืนตามชนิดห้องที่เลือก

*เพิ่ม 3,000 เปลี่ยนเป็นแบบทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากเมืองไทย+มีรถรับส่ง ท่าเรือ/ สนามบิน

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สิงคโปร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย สิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน