ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
VZRMQ01 : ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 BY VZ

4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจงด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101 ชิมช้อปชิวณตลาดฟ่งเจี่ย,ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู้ดและปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป2คืนไทจง1คืน ฟรีWIFIบนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจงด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติณอุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวันณตึกไทเป101
ชิมช้อปชิวณตลาดฟ่งเจี่ย,ตลาดซีเหมินติงและตลาดซื่อหลิน
เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู้ดและปลาประธานาธิบดี
พัก:ไทเป2คืนไทจง1คืน
ฟรีWIFIบนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ1ขวด

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน