ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
BT-MMR04-SL : Super Shock พม่า โปรจัดให้ BY SL

3 วัน 2 คืน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจเทพกระซิบสักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน1ใน5มหาบูชาสถานขอพรหมอนวดเทวดานมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตาหรือเจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์1,000รูปณวัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุตเรื่องโชคลาภ อิ่มอร่อยเมนูเด็ดกุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดพักโรงแรมหรูระดับ4ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี(ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน