ทัวร์ญี่ปุ่นช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 9475
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

FIT PRODUCT PRICE (PASS / TICKET / HOTEL)

JR PASS
JP Hokkaido
JR West
JR Shikoku
JR Kyushi
JR Central
JR West Detective Conan Tottori Rail-Pass

KR PASS
THSR PASS (Taiwan)

บัตร Universal studios (Japan)
บัตร Universal studios (สิงคโปร์)
บัตรสวนสนุก DISNEYLAND ที:โตเกียว
บัตรสวนสนุก DISNEYLAND ที:ฮ่องกง
บัตรสวนสนุก EVERLAND, LOTTE WORLD ที่เกาหลี
POO POO LAND ที:เกาหลี
Discover Seoul Pass ที:เกาหลี
บัตรเข้า Running Man Theme Park:เกาหลี
บัตรเข้าเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่สิงคโปร์

Package ตั๋วเครืองบิน กรุงเทพ-โซล +โรงแรม ระดับ 4 ดาว
Package ตั๋วเครืองบิน กรุงเทพ-ปูซาน +โรงแรม ระดับ 4 ดาว
บัตรนั่งรถบัสเที่ยวเมืองต่าง ๆ ในเกาหลี
Package 1 day trip ที่เกาหล