ทัวร์ มาเลเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์ by Malaysia Airlines 3 วัน 2 คืน
The Flash Malaysia By MH

3 วัน 2 คืน

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน3* นอนเก็นติ้ง1คืน//คาเมร่อน1คืน ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส+จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขาอิสระเล่นคาสิโนที่เก็นติ้งไฮแลนด์
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 -
08 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
15 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999 -
22 – 24 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
29 – 31 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
05 – 07 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
12 – 14 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
19 – 21 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999 -
26 – 28 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
04 – 06 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,555 -
05 – 07 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 9,555 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999 -
31 ก.ค – 02 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999 -
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
11 – 13 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,999 -
12 – 14 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,999 -
18 – 20 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
25 – 27 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
02 – 04 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
03 – 05 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
09 – 11 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
10 – 12 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
16 – 18 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -
17 – 19 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
23 – 25 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,555 -
24 – 26 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -
30 ต.ค – 01 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,999 -

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย ราคาใกล้เคียงกัน