ทัวร์ มาเลเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์ by Malaysia Airlines 3 วัน 2 คืน
The Flash Malaysia By MH

3 วัน 2 คืน

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน3* นอนเก็นติ้ง1คืน//คาเมร่อน1คืน ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส+จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขาอิสระเล่นคาสิโนที่เก็นติ้งไฮแลนด์
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย สิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน