ทัวร์ กัมพูชา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ ปราสาท นครวัด ปราสาทตาพรหม by Air Asia 3 วัน 2 คืน
BT-REP01_FD : กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ BY FD

3 วัน 2 คืน

-ชมปราสาทนครวัด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความสวยงามของปราสาทบายนตรปราสาทแห่งรอยยิ้ม -ชมปราสาทตาพรหมและชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี -ล่องเรือชมโตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ -นำท่านสักการะศาลองค์เจ๊กองค์จอมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม -อิ่มอร่อยกับพิเศษบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม -แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย(เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
- ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
- ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
- อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
- แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกัมพูชา ราคาใกล้เคียงกัน