ทัวร์ ฮ่องกง


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 5611
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ฮ่องกง เซินเจิ้น

3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
นั่งกระเช้าใหญ่นองปิง...นมัสการพระใหญ่โป่วหลินแห่งเกาะลันเตา
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดัง วัดแชกงหมิว / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์แนม
เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ CX พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน