ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง พิธีตักบาตรข้าวเหนียว by Air Asia 3 วัน 2 คืน
BT-LAO02FD : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง กุ้ยหลินเมืองลาว วัดเชียงทอง

3 วัน 2 คืน

-ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ -นมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง -วัดเชียงทองวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองพระธาตุภูษี -ขอพรพระธาตุหลวงศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาวชมอนุสาวรีย์ประตูชัย -ชมเมืองมรดกโลกนมัสการหอพระบางวัดเชียงทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง -กุ้ยหลินเมืองลาวตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง -เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบนถนนคนเดินwalkingstreetหรือ”ถนนโรตี” -เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมืดให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย -พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง -แถมฟรี!!ชุดสะบายดี(เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
- นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
- วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
- ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
- ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
- กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
- เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือ”ถนนโรตี”
- เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
- พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
- แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน