ทัวร์ ฮ่องกง

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น วัดกวนอู วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น BY HX

4 วัน 2 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไหว้ขอพร #ไหว้พระ #สายมู

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินฮ่องกง - เซิ้นเจิ้น - LoWu – ที่พัก  
Day 3 : วัดกวนอู - ร้านหยก - บัวหิมะ - เยื่อไผ่  - สวนดอกไม้ออลแลนด์ –ตลาดคนเดินดงเหมิน  
Day 4 : วัดแม่กวนอิมฮองฮำ - D DRAX - ร้านหยก - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ๋ย - สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน