ทัวร์ จีน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า by Ruili Airlines 5 วัน 4 คืน
VLJG54DR-17 : ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก บินตรงไม่เสียเวลา BY DR

5 วัน 4 คืน

เมืองโบราณลี่เจียง . หมู่บ้านประมงขวงหลาง . ชมโค้งตัว S ณ ริมทะเลสาบเอ๋อให่ เจดีย์สามองค์ (ภายนอก). วัดกวนอิม .เมืองโบราณต้าหลี่ . ช่องเขาเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก . ชมโชว์ Impression of lijiang- หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ เมืองโบราณลี่เจียง
Day 2 : เมืองต้าหลี่ – หมู่บ้านโบราณซวงหลาง – ระเบียงนิเวศเอ๋อไห่ - เจดีย์สามองค์
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมต้าลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองแชงกรีล่า – ช่องเขาเสือกระโจน(ไม่รวมบันไดเลื่อน) - เมืองลี่เจียง
Day 4 : ร้านยาดาเรนถัง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – การแสดง Impression of Lijiang – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - เมืองเก่าไป๋ซา
Day 5 : สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 08 มิ.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 17,888
15,222
FULL
11 – 15 มิ.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
18 – 22 มิ.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
15,222
25 – 29 มิ.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
15,222
02 – 06 ก.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
09 – 13 ก.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 17,888
20 – 24 ส.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
27 – 31 ส.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
03 – 07 ก.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
10 – 14 ก.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
17 – 21 ก.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
24 – 28 ก.ย 2567 อังคาร - เสาร์ 16,888
08 – 12 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 18,888
15 – 19 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 18,888
22 – 26 ต.ค 2567 อังคาร - เสาร์ 18,888

ทัวร์จีน ลี่เจียง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน