ทัวร์ ตุรกี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ by Batik Air Malaysia 7 วัน 5 คืน
VSAW75OD-7 : ตุรกี ตัวจริง แน่นอน คอนเฟิร์ม BY OD

7 วัน 5 คืน

อิสตันบูล . สุเหร่าสีน้ำเงิน ㆍ สุหร่าซนต์ซเฟีย . ฮิปโปโดรม - พิพิธภัณฑ์อดาเดิร์ก ทะเลสาบเกลือ ㆍ หุบเขาอุชิชาร์ㆍ หุบเซานกพิราบ ㆍ หุบเขาแห่งรัก- นครไต้ดินชาดัค หมู่บ้านอวานอส .นครโบราณเฮียราโผลิสㆍ ปราสาทปุยฝ้ายㆍ มัสยิดสีเขียว บูร์ชา ล่องเรีอช่องแคบบอสฟอรัสㆍข้อปปิ้งตลาดสไปร์ทㆍหอคอยกาลาตา· จตุรัสทักชิม

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินซาบีฮา เกิคเซ่น
Day 2 : เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม - เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก
Day 3 : เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเกีย – ทะเลสาบเกลือ – นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - ชิมไวน์ Wine House - หุบเขาแห่งรัก
Day 4 : เมืองคัปปาโดเกีย - *Optional* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ Jeep Safari หรือ Classic Car - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส - เมืองปามุคคาเล่
Day 5 : เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองบูซาร์ - มัสยิดสีเขียว - ตลาดผ้าไหม
Day 6 :
เมืองบูซาร์ – เมืองอิสตันบลู - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - ตลาดสไปร์ท - ร้านเครื่องหนัง - จตุรัสทักซิม - สนามบินซาบีฮา เกิคเช่น
Day 7 :
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – สนามบินดอนเมือง

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน