ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เหย่หลิว by Thai Lion Air 5 วัน 4 คืน
QQGO1TPE-SL013 : Go Taiwan ไต้หวัน [เหมาลำ] ฉลองสงกรานต์ แช่น้ำแร่ออนเซ็นในห้องพักแบบส่วนตัว BY SL

5 วัน 4 คืน

แช่น้ำแร่ออนเซ็นในห้องพักแบบส่วนตัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (รวมรถไฟ 1เที่ยว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว

Day 1 :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) • ไทเป • เมืองเจียอี้ • เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต
Day 2 : เจียอี้ • ร้านชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (รวมรถไฟ 1เที่ยว) • ไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
Day 3 : หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านพายสัปปะรด • วัดพระถังซัมจั๋ง • ไทเป • ซีเหมินติง
Day 4 : นิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • ไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ• ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)•ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 5 : วัดหลงซาน• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค• ร้านเครื่องสำอางกลอเรีย เอาเลท • สนามบินเถาหยวน • กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน