ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
ZGTPE-2406VZ : Taiwan ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป BY VZ

4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง
Day 2 : วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
Day 3 : ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Day 4 : ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 28 เม.ย 2567 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990 FULL
27 – 30 เม.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990 FULL
03 – 06 พ.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
04 – 07 พ.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 20,990
19,990
10 – 13 พ.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 18,990
17 – 20 พ.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 18,990
25 – 28 พ.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
31 พ.ค – 03 มิ.ย 2567 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
02 – 05 มิ.ย 2567 อาทิตย์ - พุธ 16,990
15 – 18 มิ.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
22 – 25 มิ.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
13 – 16 ก.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
19 – 22 ก.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
26 – 29 ก.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
03 – 06 ส.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
24 – 27 ส.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
31 ส.ค – 03 ก.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
07 – 10 ก.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
14 – 17 ก.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
21 – 24 ก.ย 2567 เสาร์ - อังคาร 17,990
28 ก.ย – 01 ต.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
05 – 08 ต.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 18,990
11 – 14 ต.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 21,990
12 – 15 ต.ค 2567 เสาร์ - อังคาร 21,990
13 – 16 ต.ค 2567 อาทิตย์ - พุธ 18,990
16 – 19 ต.ค 2567 พุธ - เสาร์ 18,990

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน