ทัวร์ ตุรกี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
WTG2010I : แกรนด์ตุรกี BY TG

10 วัน 7 คืน

นำทุกท่านชมมนต์เสน่ห์แห่งดินแดน 2 ทวีป พร้อมทั้งสัมผัสอารยธรรมที่มีมายาวนานตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมัน เที่ยวชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” ยุคกรีกโรมัน และ สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เก็บภาพความประทับใจของ “ปามุคคาเล่” พื้นที่มหัศจรรย์ที่เป็นทั้งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของนครใต้ดิน “ไคมัคลี” ชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล “พระราชวังทอปคาปี” โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่อของโลก *** พักโรงแรม 4 ดาว บินตรงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และ บินภายใน 1 เที่ยว ***

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
Day 2 : อิสตันบลู - ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค
Day 3 : ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง - คูซาดาซึ
Day 4 : คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้ายอันตัลยา
Day 5 : อันตัลยา - หอคอยฮิดิร์ลิค - ล่องเรืออันตัลยา - คอนยา พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
Day 6 :
คอนยา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง
Day 7 : คัปปาโดเกีย  - ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน*** พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อุชิซาร์ - พาซาแบค - อิสตันบูล 
Day 8 : สวนอีเมอร์กัน “เทศกาลทิวลิป” - สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - แกรนด์บาซาร์ - ย่านกาลาตา
Day 9 : อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเชห์ - พระราชวังทอปคาปึ เก็บภาพหอคอยกาลาตา - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดเครื่องเทศ - สนามบินอิสตันบูล
Day 10 :
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
27 เม.ย – 06 พ.ค 2567 เสาร์ - จันทร์ 79,900
17 – 26 พ.ค 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 69,900
01 – 10 มิ.ย 2567 เสาร์ - จันทร์ 79,900
20 – 29 ก.ค 2567 เสาร์ - จันทร์ 69,900
09 – 18 ส.ค 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
20 – 29 ก.ย 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 69,900
11 – 20 ต.ค 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
18 – 27 ต.ค 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
15 – 24 พ.ย 2567 ศุกร์ - อาทิตย์ 69,900

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน