ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา อีวัวร์ แอนน์ซี by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
WQR0108E : สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน BY QR

8 วัน 5 คืน

เจนีวา • อีวัวร์ • แอนน์ซี • ชาโมนิกซ์ • ยอดเขามองค์บลังค์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 • นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS EXPRESS ยอดเขากรินเดอวาล์ด-เฟียส • อินเทอร์ลาเคน • ซูริค • ข้อปปิ้งย่านถนนบาร์นฮอฟ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น • ซุก • สไตน์ อัมไรน์ • น้ำตกไรน์

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา (สวิสฯ)
Day 2 : เจนีวา – อีวัวร์ – แอนน์ซี – ชมเมือง  
Day 3 : แอนน์ซี – ชาโมนิกซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขามองค์บลังค์ โลซานน์ – เวเวย์
Day 4 : เวเวย์ – มองค์เทรอซ์ – นั่งรถไฟ Golden Pass Express พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – อินเทอลาเคน
Day 5 : นั่งกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียส – ซุก – ซูริค
Day 6 : ซูริค – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น้ำตกไรน์สไตน์ อัมไรน์ – ซูริค  
Day 7 : ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
Day 8 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 23 มี.ค 2567 เสาร์ - เสาร์ 89,900
28 มี.ค – 04 เม.ย 2567 พฤหัส - พฤหัส 89,900
19 – 26 เม.ย 2567 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900
26 เม.ย – 03 พ.ค 2567 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900
15 – 22 พ.ค 2567 พุธ - พุธ 99,900
29 พ.ค – 05 มิ.ย 2567 พุธ - พุธ 99,900
12 – 19 มิ.ย 2567 พุธ - พุธ 99,900
20 – 27 ก.ย 2567 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900
11 – 18 ต.ค 2567 ศุกร์ - ศุกร์ 95,900
19 – 26 ต.ค 2567 เสาร์ - เสาร์ 95,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน