แพ็คเกจทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น น้ำตกสือเฟิน 3 วัน 2 คืน
Package Taiwan

3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์

Day 1 : สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-ตึกไทเป101-หมู่บ้านทหารเก่า ซื่อซื่อหนันชุน-ชิมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนหนิงเซี๊ยะ
Day 2 : ร้านเครื่องสำอางค์-น้ำตกสือเฟิน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านคาเฟ่Simple kaffa-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
Day 3 : ร้านสร้อย Germanium-กระเช้าเมาคง-Gloria Outletสนามบินนานาชาติเถาหยวน

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน