ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล๋ คอนยา อังการา by Turkish Airlines 9 วัน 6 คืน
Turkiye Cave Lover BY TK

9 วัน 6 คืน

พาทุกท่านไปที่ขึ้นบอลลูน ฟรี ถ่ายรูปคู่รถ Classic Car พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน

Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day2 : สนามบินอิสตันบูล-วิหารเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปิ-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่
Day3 : ม้าไม้เมืองทรอยริมทะเล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
Day4 : เมืองคอนยา-ที่พักคาราวานเซราย-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคัปปาโดเกีย
Day5 :
เมืองเกอเรเม-นครใต้ดินชาดัค-หุบเขาอุซิซาร์-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาแห่งรัก-หุบเขาเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส
Day6 :
เมืองอังการา-สุสานมุสตาฟาเคมาล อตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-เมืองซาแฟรนโบลู 
Day7 :
เมืองซาแฟรนโบลู-เมืองอิสตันบูล-สไปซ์บาซาร์-ร้านขนมหวาน-จัตุรัสทักซิมสแควร
Day8 :
ย่านบาลัด-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-หอคอยกาลาตา-กาลาตาพอร์ต-สนามบินอิสตันบูล
Day9 :
สนามบินสุวรรณภูมิ

        ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1 :
Day2 :
Day3 :
Day4 :
Day5 :
Day6 :
Day7 :
Day8 :
Day9 :


ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล๋ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน