ทัวร์ จีน มาเก๊า ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน มาเก๊า ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดพระใหญ่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล by Air Asia 4 วัน 3 คืน
จูไห่ กวางเจา มาเก๊า ฮ่องกง ทริปเดียว เที่ยว 4 เมือง

4 วัน 3 คืน

โรงละครหอยไข่มุก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว วัดต้าฝอซื่อ หรือ วัดพระใหญ่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล

Day 1 : สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า -จูไห่-โรงละครหอยไข่มุก-ตลาดใต้ดินกงเป่ย
Day 2 : จูไห่-นั่งรถข้ามสะพำนข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-ฮ่องกง-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา-วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย -จูไห่
Day 3 : จูไห่-กวางเจำ –จัตุรัสฮัวเฉิง –วัดต้าฝอซื่อ หรือ วัดพระใหญ่ -ร้านหยก-จูไห่-ร้านบัวหิมะ
Day 4 : จูไห่- มำเก๊า-วัดเจ้ำแม่กวนอิม -วิหารเซนต์พอล –วิหารเซนต์พอล –ยุโรปมำเก๊า - สนามบินดอนเมือง

 


ทัวร์จีน มาเก๊า ฮ่องกง วัดแชกงหมิว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน มาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน