ทัวร์ สิงคโปร์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน วัดพระเขี้ยวแก้ว by Scoot 3 วัน 2 คืน
SIN16 : Singapore กิ๊บเก๋ยูเรก้า BY TR

3 วัน 2 คืน

HELIX BRIDGE GARDEN BY THE BAY เมอร์ไลอ้อน THE JEWEL CHANGI #มีวันอิสระ

Day1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์    
Day2 : FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Day3 : เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  

    ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1 : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์    
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสกู๊ต(TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
10.50
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสกู๊ต(TR) เที่ยวบินที่ TR625ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที    
14.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
    นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Fo rest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆให้เดินชม
     จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชม MARINA BAY SAND โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ น้าท่านขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น57ชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่จุดชมวิว SAND SKYPARK จะสามารถชมเมืองสิงคโปร์แบบมุมกว้าง 360 องศา
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SONG FA BUKKUTTEH กระดูกหมูต้มยาจีนที่เป็นอาหารตำรับของประเทศ สิงคโปร์ อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นต้านานความอร่อยในปี 1966 เปิดมานานกว่า 50 ปี
     นำท่านออกเดินทางไปต่อยัง ย่านคลากคีย์ (CLARKE QUAY) มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ที่ใช้ขนถ่ายสินค้าจากสำเภาโบราณที่แล่นมาจากทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยในอดีต ย่านแห่งนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับโกดังเก็บสินค้าที่ได้รับมาจากการค้าขายทางเรือ เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ใกล้กับอ่าวมาริน่าเบย์  ปัจจุบันพื้นที่ของย่านคลากคีย์ได้รับการปรับภูมิทัศน์และสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ โดยมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ซึ่งอาคารบางส่วนดัดแปลงมาจากโกดังเก็บสินค้าในอดีต ส่วนเรือที่ใช้ขนถ่ายสินค้าในอดีตนั้นก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นเรือนำเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่ง
จะพานักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำสิงคโปร์และอ่าวมาริน่าเบย์
    ที่พัก IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

Day2 : FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
       อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ/อาหารและไกด์บริการ (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว)
แนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ  :  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค JURASSIC PARK, มาดากัสก้า MADAGASCAR, เซซามี่ สตรีท SESAME STREET และเรื่องอื่นๆ ซึ่งทำให้เราได้ผจญภัยบนเครื่องเล่นต่างๆที่มีธีมของหนังแอนิเมชั่นจนรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในฉากของหนังจริงๆ  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย HOLLYWOOD, NEW YO RK, SCI-FI CITY, ANCIENT EGYPT, LOST WO RLD, FAR FAR AWAY และ MADAGASCAR แต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นที่ธีมที่แตกต่างกันไป
** หากท่านต้องการจอง OPTION ผ่านทางบริษทัวร์ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 10 วันก่อนเดินทาง **หากจองไม่ทัน หรือโควต้าตั๋วสำหรับบริษัททัวร์หมด ลูกค้าสามารถซื้อหน้างานได้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. AQUARIUM เป็นอควาเรียมหรือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนเกาะ SENTOSA ในโซน MARINE LIFE PARK ของ RESO RTS WO RLD SENTOSA โดยความโดดเด่นของอควาเรียมแห่งนี้ก็คือเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสัตว์น้ำจัดแสดงอยู่กว่า 100,000 ตัว หรือ 800 สายพันธุ์ แบ่งสรรค์ออกเป็น 10 โซนด้วยกัน
SKY HELIX SENTOSA สถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา ความสูงประมาณ 35 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 12 ชั้น ด้านบนมองเห็นวิวเกาะเซ็นโตซ่าทั้งเกาะ
สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ GUAM IM TEMPLE  วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ที่วัดนี้ทุกท่านสามารถเสี่ยงเซียมซี เพื่อพยากรณ์ดวงชะตา
KEPPEL BAY ที่ตั้งของโครงการ REFLECTIONS AT KEPPEL ตึกสูงระฟ้าสุดล้ำอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ รอบๆ ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลาะริมทะเล โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี แถมยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ อีกด้วย
ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD เดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจพร้อมชมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปกล้องวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณย่าน ช้อปปิ้ง O RCHARD R OADถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆทั้งสองฝั่งถนน ในห้างชื่อดังต่างๆมากมาย
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ FOUNTAIN OF WEALTH ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของ กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (SUNTEC CITY) ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งตำแหน่งของน้ำพุก็เชื่อว่าเป็นศูนย์รวมพลังงานด้านบวกในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต
เที่ยงและค่ำอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกให้การท่องเที่ยว
ที่พัก IBIS BUDGET SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

Day3 : เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
(MERLION PARK) สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ซึ่งไม่ว่าใครจะมาสิงคโปร์ต้องมาถ่ายรูป ณ ที่แห่งนี้ทุกคนนำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ SHI FA ZHAO ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน
      ก่อนกลับนำท่านชม THE JEWEL CHANGI เป็นอาคารพาณิชยกรรมแบบประสมและห้างสรรพสินค้าบริเวณส่วนติดกับท่าอากาศยานชางกีสิงคโปร์ ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วย น้ำตกยักษ์ ( RAIN VO RTEX) สูงราว 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำนขนาดใหญ่ด้านล่าง
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์
17.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินสกู๊ต(TR) เที่ยวบินที่ TR616 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที                                                                19.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 09 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 13,999
12,999
14 – 16 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 14,999
18 – 20 ต.ค 2566 พุธ - ศุกร์ 13,999 FULL

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน