ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล เอเวอร์แลนด์ เกาะวอลมิ by Jeju Air, Air Busan 5 วัน 3 คืน
Korea Spring New Normal BY 7C/BX

5 วัน 3 คืน

เช็คอินที่เที่ยวไฮไลท์ ชมเทศกาล ดอกพ็อดกดบาน หรือ ซากุระเกาหลี

Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -สวนศิลป์อันยาง ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
Day3 : หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ
Day4 : พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม -ถนนยออิโด ศูนย์น้ำมันสนแดง- DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
Day5 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET  สนามบินสุวรรณภูมิ

                                             ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
           คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR | AIR BUSAN  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
           ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -สวนศิลป์อันยาง ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
           สวนศิลป์อันยาง ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มีแอ่งน้ำจากลำธารในหุบเขาของภูเขากวานักซาน และซัมซองซานที่โอบล้อมไว้ ซึ่งแต่เดิมครั้งหนึ่งเคยเป็นสวนสนุก ในปัจจุบันสวนศิลป์อันยางได้กลายเป็นสวนสาธารณะของประชาชน ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่หลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น และที่พัก เอกลักษณ์ที่สำคัญของสวนศิลป์แห่งนี้คือ มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมอันทันสมัย ที่เหมือนกับมีการนำงานศิลปะมาวางไว้ท่ามกลางหุบเขา และธรรมชาติอันงดงาม พร้อมด้วยการจัดนำงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่เหมือนที่ใด
           ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง ถนนริมลำธารที่ไม่ไกลจากสวนศิลป์อันยาง ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นพ็อดที่เรียงรายอยู่ตลอดสองฝั่งของลำธาร ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  ด้วยธรรมชาติที่รังสรรค์ความงาม ถนนแห่งนี้จึงมีร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านอาหารตลอดเส้นทางของถนนสายนี้ แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ร้านกาแฟ ซึ่งได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่มาดื่มด่ำกับธรรมชาติ ได้ดื่มด่ำความหอมอร่อยของรสชาติกาแฟไปด้วย เป็นความอิ่มเอิมใจที่หาใดเปรียบได้
          แม่น้ำอันยาง ไหลผ่าน 7 เมืองในจังหวัดคยองกี และ 7 เขตของกรุงโซล สายน้ำเริ่มต้นจากหุบเขา ทางตอนใต้ของภูเขาชองเกซาน ในเมืองอึยวัง ของจังหวัดคยองกี เป็นระยะทาง 35.1 กิโลเมตรสู่แม่น้ำฮัน ด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ที่นี่จึงมีนกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งนิเวศน์วิทยากลางเมือง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เช่น ทางจักรยาน สะพาน แหล่งพักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา และอื่นๆ และที่แห่งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิตลอดสายน้ำที่เต็มไปด้วยต้นพ็อต จะออกดอกบานสะพรั่ง จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาชมดอกพ็อดกดกันในช่วงเวลานี้
           คูปองอาหารอิสระตามอัธยาศัย ที่ Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบตะวันตก และตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตำรับก็มีไว้สำหรับบริการด้วยจากนั้นให้เวลาทุกท่านจุใจกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
ที่พัก BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

Day3 : หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ
เช้า...รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
         พาท่านไปชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คำว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี
         ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งได้ดึงน้ำทะเลเข้ามายังทะเลสาบขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึกระฟ้า ซึ่งออกแบบในสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในเอกลักษณ์เฉพาะของเกาหลีใต้ และด้วยความทันสมัยกับความงดงามของธรรมชาติ และความปลอดโปร่งโล่งสบายของทิวทัศน์ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่พักผ่อนหย่อนใจของทุกคนในครอบครัว บริเวณโดยรอบของสวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยต้นพ็อด ซึ่งในฤดูใบไม้ผลิจะบานสะพรั่งไปทั่วทั้งสวน ที่ท่านสามารถตักตวงความประทับใจได้เท่าที่ต้องการ และที่นี่ยังมีบริการเรือที่จะนำท่านล่องไปในทะสาบ และคลองขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืน หรือเลือกความโรแมนติกกับคู่รักบนเรือพระจันทร์เสี้ยวปั่น ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเกาหลีใต้ที่ดึงดูดผู้คนมาชม และสัมผัสกับความโรแมนติกของที่แห่งนี้
เที่ยง..รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
         นำทุกท่านสู่ศูนย์เวชสำอางให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
         จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
         เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร  และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun
คำ่...รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิหลังจากนั้นที่พัก BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

Day4 : พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม -ถนนยออิโด ศูนย์น้ำมันสนแดง- DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เช้า...รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
         พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังหลวงแห่งที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก ในปี ค.ศ. 1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน เป็นพระราชวังที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจากทั้ง 5 แห่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย
         จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ
         สวนและถนนยออิโด สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใกล้กับแม่น้ำฮัน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นที่ยอดนิยมสำหรับการชมดอกพ็อดกด ภายในสวนสาธารณะประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ ป่าเกาหลีดั้งเดิม พื้นที่ทุ่งหญ้า ลานวัฒนธรรม และป่านิเวศธรรมชาติ มีเส้นทางปั่นจักรยานและทางเดินมากมายทั่วทั้งสวน ดังนั้นผู้เข้าชมจึงสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนและใช้เวลาที่ยออิโดแห่งนี้
        นำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เที่ยง..รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย
          จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
          พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่จำลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา
คำ่...อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับร้อยร้านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วยเช่นกัน
       ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

Day5 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบกศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET  สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า...รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
         พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจำชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้
เที่ยง..รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลี มาพร้อมกับซุปร้อนๆ เสิร์ฟมาเป็นชามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยผักที่ผัด และปรุงรสแล้ว, โคชูจัง (น้ำพริก) หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบางๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน
          นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต
          นำทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานำของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจำหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
          หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 29 มี.ค 2566 เสาร์ - พุธ 17,900
26 – 30 มี.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
27 – 31 มี.ค 2566 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
28 มี.ค – 01 เม.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 17,900
29 มี.ค – 02 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 17,900
30 มี.ค – 03 เม.ย 2566 พฤหัส - จันทร์ 17,900
31 มี.ค – 04 เม.ย 2566 ศุกร์ - อังคาร 18,900
01 – 05 เม.ย 2566 เสาร์ - พุธ 18,900
02 – 06 เม.ย 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
03 – 07 เม.ย 2566 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
04 – 08 เม.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 19,900
05 – 09 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 20,900
06 – 10 เม.ย 2566 พฤหัส - จันทร์ 20,900
07 – 11 เม.ย 2566 ศุกร์ - อังคาร 20,900
08 – 12 เม.ย 2566 เสาร์ - พุธ 20,900
09 – 13 เม.ย 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 20,900
10 – 14 เม.ย 2566 จันทร์ - ศุกร์ 21,900
11 – 15 เม.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 24,900
12 – 16 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 24,900
13 – 17 เม.ย 2566 พฤหัส - จันทร์ 24,900
14 – 18 เม.ย 2566 ศุกร์ - อังคาร 21,900
15 – 19 เม.ย 2566 เสาร์ - พุธ 20,900
16 – 20 เม.ย 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
17 – 21 เม.ย 2566 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
18 – 22 เม.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 19,900
19 – 23 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 19,900
20 – 24 เม.ย 2566 พฤหัส - จันทร์ 19,900
21 – 25 เม.ย 2566 ศุกร์ - อังคาร 19,900
22 – 26 เม.ย 2566 เสาร์ - พุธ 18,900
23 – 27 เม.ย 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
24 – 28 เม.ย 2566 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
25 – 29 เม.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 19,900
26 – 30 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 20,900
27 เม.ย – 01 พ.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 21,900
28 เม.ย – 02 พ.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 21,900
29 เม.ย – 03 พ.ค 2566 เสาร์ - พุธ 21,900
30 เม.ย – 04 พ.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 21,900
01 – 05 พ.ค 2566 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
02 – 06 พ.ค 2566 อังคาร - เสาร์ 20,900
03 – 07 พ.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 21,900
04 – 08 พ.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 20,900
05 – 09 พ.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 20,900
06 – 10 พ.ค 2566 เสาร์ - พุธ 19,900
07 – 11 พ.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
08 – 12 พ.ค 2566 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
09 – 13 พ.ค 2566 อังคาร - เสาร์ 18,900
10 – 14 พ.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 19,900
11 – 15 พ.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 19,900
12 – 16 พ.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 19,900
13 – 17 พ.ค 2566 เสาร์ - พุธ 19,900
14 – 18 พ.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
15 – 19 พ.ค 2566 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
16 – 20 พ.ค 2566 อังคาร - เสาร์ 18,900
17 – 21 พ.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 18,900
18 – 22 พ.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 18,900
19 – 23 พ.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 18,900
20 – 24 พ.ค 2566 เสาร์ - พุธ 17,900
21 – 25 พ.ค 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
22 – 26 พ.ค 2566 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
23 – 27 พ.ค 2566 อังคาร - เสาร์ 16,900
24 – 28 พ.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 17,900
25 – 29 พ.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 17,900
26 – 30 พ.ค 2566 ศุกร์ - อังคาร 17,900
27 – 31 พ.ค 2566 เสาร์ - พุธ 17,900
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2566 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2566 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2566 อังคาร - เสาร์ 18,900
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 19,900

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน