ทัวร์ ฮ่องกง

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน by Hong Kong Airlines 2 วัน 1 คืน
HKG2-HX : ฮ่องกง-ไหว้พระ BY HX

2 วัน 1 คืน

บินไฟล์ทเช้ามืดกลับไฟล์ดึก + อาหาร 4 มื้อ ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท

Day1 : สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดหวังต้าเซียน-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
Day2 : วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท-สนามบิน

                     ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1 :
Day2 :


ทัวร์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน