ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ลูเซิร์น มิลาน by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
IQR04 : Say Good Italy Switzerland France By QR

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรปแบบฟีลกู้ดดด 3 ประเทศยอดฮิต อิตาลี เมืองมิลาน ชม มหาวิหารแห่งมิลาน พระราชวังมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวิส พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ฝรั่งเศส เมืองกอลมาร์ เวนิสน้อย เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre ประตูชัยฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งห้างดังมากมาย เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) “สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (The World's Best Airline)” น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.

Day1:ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
Day2:
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II
Day3:
โคโม่ - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง –  สะพานแขวน –  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz
Day4:
เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG - เมืองกอลมาร์  ประเทศฝรั่งเศส - เวนิสน้อย - เมืองดีจอง 
Day5:
เมืองดีจอง -  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส -  ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล 
Day6:
เมืองปารีส - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเครเกอร์ บาซิลิก้า - ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้าง Benlux Louvre -  ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
Day7:
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดแวะ พักเปลี่ยนเครื่อง 
Day8:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                   ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---
Day1:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
Day2:
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II
Day3:
โคโม่ - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – นั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง –  สะพานแขวน –  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz
Day4:
เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG - เมืองกอลมาร์  ประเทศฝรั่งเศส - เวนิสน้อย - เมืองดีจอง 
Day5:
เมืองดีจอง -  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส -  ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล 
Day6:
เมืองปารีส - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเครเกอร์ บาซิลิก้า - ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้าง Benlux Louvre -  ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
Day7:
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดแวะ พักเปลี่ยนเครื่อง 
Day8:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน