ทัวร์ ฮ่องกง

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ นองปิง by Emirates 3 วัน 2 คืน
MYSP1 : ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง BY EK

3 วัน 2 คืน

เช็คอินที่เที่ยวไฮไลท์ พักสบายกับโรงแรมย่านช้อปปิ้ง ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ! เมนูห่านย่างรสเลิศและชาบููสไตล์ฮ่องกง

Day1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
Day2:(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ทำพิธียืมเงินวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
Day3:กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

  ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
10.30 .
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว  Uเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง 
13.45 . นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.40 น. การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง

นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพื่อชมการแสดง SYMPHONY OF LIGHT  ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทั้งในฝั่งฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกันอย่างสว่างไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาที
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารห่านย่างรสเลิศ  ( 1 )

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ที่พักระดับมาตราฐานในจกลางเมืองฮ่องกง พร้อมมอบอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านช้อปปิ้ง ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรี หรือเดินช้อปปิ้ง ช้อป ชิม ชิลล์ ยามค่ำคืนได้ตั้งแต่หน้าโรงแรมเป็นต้นไป
ฮ่องกงพักที่ :  RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day2:(นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด) – อ่าวรีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวลรี่ทำพิธียืมเงินวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ตเช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง  ( 2 )
หลังจากนั้น นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค โดย รถรางพีคแทรม นำท่านชมทัศนียภาพของฮ่องกง ณจุดชมวิวที่สูงที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้ ท่านสามารถเห็นความอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ตื่นตาตื่นใจกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพกับวิวสวยสุดประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค และในบริเวณเดียวกันนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกงและทั่วโลกให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง)

จากนั้น นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์” เริ่มต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพรที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตั้งอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอให้การเดินทางทุกครั้งปลอดภัย พร้อมสักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย ที่เชื่อกันว่า หากใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกำมาใส่ในกระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคล็ดว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองที่อยู่ด้านข้างองค์ท่านแล้วกำมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครั้ง ส่วนท่านใดที่มีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอพร “องค์สังกัจจาย(องค์ Baby Buddha) ” จะประสบความสำเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” ซึ่งชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าการข้ามสะพานนี้จะสามารถต่ออายุได้ เมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวดเครายาวๆ ในมือถือหนังสือเล่มใหญ่ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสีดำก้อนโตให้อธิษฐานแล้วทำการลูบก้อนหินเชื่อว่าจะนำพาให้พบคู่ส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วก็จะช่วยให้ความรักมั่นคงและยาวนาน

หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่ ต้นตำรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงและได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ชาบู ( 3 )

นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เพื่อทำพิธียืมเงินตามพิธีการของทางวัด วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในฮ่องกง ในการขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษา วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum  Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่ก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก  ในแทบทุกวันจะมีผู้คนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด  ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย  ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่  ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพรเมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ
ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่  แล้วก็ไหว้ด้วยพิธีเดียวกัน ถ้าประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังค่อยกลับมาทำบุญที่นี่ในโอกาสหน้า

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) หนึ่งในวัดดังของฮ่องกง ที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ด้านในศาลจะมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ เชื่อว่าองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป และวัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับท่านที่ต้องการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนั้น ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

จากนั้นให้ท่านทำพิธีหมุน “กังหันแห่งโชคชะตา” หรือ 'กังหันนำโชค' เพื่อหมุนรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต โดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ มีดังนี้

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย        

ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา          

ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ให้ตีกลอง 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมดังประสงค์

 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะขอพร เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน อีกหนึ่งวัดดังของฮ่องกง วัดแห่งนี้มีเทพผู้ขึ้นชื่อและศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งสุขภาพของตัวเราเอง คนในครอบครัว และคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะได้พบเห็นผู้คนมากมายนำธูปพร้อมกับเครื่องบูชาต่างๆมาสักการะและแก้บนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดสักการะที่เป็นที่นิยมสำหรับการขอพรในด้านความรัก คือ เทพเจ้าหยกโหลวหรือเทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชื่อมทั้ง 3 องค์ไว้ สำหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยกโหลวนั้น ให้ท่านเริ่มทำนิ้วมือสำหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกำกับบอกวิธีการที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือเป็นอันขาดจนกว่าจะเสร็จพิธี

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่าวัยรุ่น เลดี้ มาร์เก็ต ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ตลาดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับตลาดไนท์มาร์เก็ตของเมืองไทยเรานั่นเอง ถือเป็นแลนด์มาร์คที่เหล่าแฟชันนิสต้าโปรดปราน โดยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในถนนแต่ละสายจะมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายซึ่งจะขายสินค้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง ฯลฯ ซึ่งท่านยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย
  *** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***
  ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก***
  ฮ่องกงพักที่ : RAMADA HONGKONG GRAND HOTEL / ICLUB HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือ KINGS HOTEL  หรือเทียบเท่า

  Day3:กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำรับของฮ่องกง ( 4 )

  • หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของฮ่องกง หมู่บ้านนองปิง โดยนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกที่มีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร โดยเริ่มขึ้นกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่หมู่บ้านนองปิง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้และวนอุทยานลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุมมองด้านบนขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้านั้น ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง พร้อมชื่นชมทิวทัศน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกาะลันเตา ที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ตั้งแต่จากใจกลางเมืองตุงชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทีเดียว ทั้งยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึ่งจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ตั้งอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง  แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้น เพื่อขึ้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึ่งประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลินมาเป็นเวลาช้านาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนั่งอยู่บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา
  • หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเที่ยว โดยรวบรวมร้านค้า OUTLET ของเหล่าแบรนด์ดังทั้งหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลดราคาสูงสุดถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

   *** อิสระอาหารเที่ยง-เย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจ***

  *** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน***

  21.00 . ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์  (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385

  บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

  23.15 . ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 27 มี.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999 FULL
26 – 28 มี.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999 FULL
30 มี.ค – 01 เม.ย 2566 พฤหัส - เสาร์ 15,999 FULL
31 มี.ค – 02 เม.ย 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999 FULL
01 – 03 เม.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999 FULL
02 – 04 เม.ย 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999 FULL
06 – 08 เม.ย 2566 พฤหัส - เสาร์ 16,999 FULL
12 – 14 เม.ย 2566 พุธ - ศุกร์ 19,999 FULL
13 – 15 เม.ย 2566 พฤหัส - เสาร์ 20,999 FULL
14 – 16 เม.ย 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 20,999 FULL
15 – 17 เม.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 19,999 FULL
20 – 22 เม.ย 2566 พฤหัส - เสาร์ 16,999 FULL
21 – 23 เม.ย 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
22 – 24 เม.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999 FULL
23 – 25 เม.ย 2566 อาทิตย์ - อังคาร 16,999 FULL
24 – 26 เม.ย 2566 จันทร์ - พุธ 15,999 FULL
27 – 29 เม.ย 2566 พฤหัส - เสาร์ 16,999 FULL
28 – 30 เม.ย 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999 FULL
29 เม.ย – 01 พ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 17,999 FULL
30 เม.ย – 02 พ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 17,999
01 – 03 พ.ค 2566 จันทร์ - พุธ 15,999 FULL
04 – 06 พ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 16,999 FULL
05 – 07 พ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
06 – 08 พ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999 FULL
07 – 09 พ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999 FULL
11 – 13 พ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 15,999 FULL
12 – 14 พ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999 FULL
13 – 15 พ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999
14 – 16 พ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999
18 – 20 พ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 15,999
19 – 21 พ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
20 – 22 พ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999
21 – 23 พ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999
25 – 27 พ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 15,999
26 – 28 พ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999
27 – 29 พ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 16,999
28 – 30 พ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 15,999

ทัวร์ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน